Kjersti Wiik - events, foredrag og konserter

Oratorier, folketonekonserter, solist+ instruktør m kor, liedkonserter.
Events for næringslivet og ulike organisasjoner.
Diverse konsertforedrag.
"Folkemusikken i fortid, nåtid og framtid",
"Advent og jul i ord og tonet",
"Utvandring til USA i ord og toner" Bellman. Et liv i Gamla Staden", Det er den draumen". Sang og lyrikkprogram frå Vestlandet.  Kor og stemmeinstruksjon.

KONTAKT: Kjersti Wiik, m +47 926 63 920
e-post