Knut Stiklestad - arier og sanger for bass

1. Sanger av Arne Dørumsgaard Tekster av Øverland, Hauge, Sande m.fl. Hovedingrediens: Syklusen "Skuming i tusseskog", tekst Hans Henrik Holm
2. " -- jeg vet, hvor det dufter en hægg et sted -- " Tekster: Knut Hamsun (fra "Det vilde kor"), musikk Bjørn Willadsen
3. Operapub med tema Kjell Aukrust og Italia: "Mitt andre fedreland"
4. "Mitt hjerte ligger i Rendalsfjellene" Jakob Breda Bulls lyrikk tonesatt av samtidige komponister.   
5. "Det vilde kor” – en konsert med Hamsunsanger komponert av Marcus Paus og en utstilling av Christopher Rådlund over samme sanger.
6."Gluntarne” – en samling duetter för baryton och bas. Av Gunnar Wennerberg.

KONTAKT: Knut Stiklestad, m +47 959 48 203
e-post