Sanger av Geirr Tveitt

Njål Sparbo og Einar Røttingen

Njål Sparbo og Einar Røttingen har arbeidet sammen siden 1998 med et bredt repertoar av både romanser og samtidsmusikk.

I 2007 holdt de bl.a. en konsertserie i Bergen med 7 konserter der de fremførte Griegs samtlge sanger under Grieg07 September-festival.

De arbeider for tiden med sanger av Geirr Tveitt - til tekster av Snorre Sturlason, Raymond de Saint Our, Haldis Moren Vesaas, Aslaug Vaa, Olav H. Hauge, Aslaug Låstad Lygre, Hermann Wildenwey, Arnulf Øverland og Jan-Magnus Bruheim.

KONTAKT: Njål Sparbo, m +47 455 07 580
e-post