PEDAGOGER fylkesvis

Tenor, professor, sangpedagog

KÅRE BJØRKØY

Skomakerveien 23 A
7540 Klæbu, NORGE
m +47 934 04 175

e-post

Kåre Bjørkøy


Kåre Bjørkøy debuterte ved Den Norske Opera 1976 og har hatt operaengasjementer ved ledende operahus i Sverige, Danmark og Frankrike og har vært solist med alle ledende nordiske symfoniorkestre og flere ledende symfoniorkestre i England. Han har hatt konserter i hele Norden og i Baltikum, Tyskland, England, Skottland og USA og medvirket på en rekke plateinnspillinger bl.a. med danske og engelske orkestre og en rekke radioprogrammer og TV-programmer i Norge og Sverige.

Har er professor ved Musikkkonservatoriet på NTNU, der han underviser i sangfag, utvikling av stemmeteknikk, stemmefysiologi, stemmediagnostikk og -pedagogikk, interpretasjon og kammermusikk med sang. I tillegg har han holdt kurs og mesterklasser i Helsingfors (Sibeliusakademin), Sigtuna i Sverige, Torshavn på Færøyane, Gøteborgs Musikhøgskola i Sverige m.m.

Bjørkøy har stor interesse for tverrfaglig forskning, og samarbeider med bl.a. Professor Hans Torp, Medisinsk teknisk senter, NTNU, om ultralyd anvendt i undersøkelser av tungens dynamikk. I samarbeid med 1.amanuensis Jan Helgerud, Idretts.inst., NTNU, driver han også et utredningsarbeid omkring prestasjonsforberedelse hos sangere og musikere.

Bjørkøy er initiativtaker og leder av kunstnerisk råd i TrønderOperaen, som særlig satser på yngre og lokale sangkunstnere, nettverksbygging med Operaen i Kristiansund og den profesjonelle operagruppen Norrlands Musik och Dansteater i Østersund, Sverige. Han er medlem i flere råd, styrer og utvalg, bl.a. NTNUs Nettverk for Kunst og Estetiske Fag og er ofte benyttet som jurymedlem i nasjonale og internasjonale sangkonkurranser.

Artikkel / GEMINI
Artikkel / NSPF