BARYTON / BASS

Njål Sparbo

Njål Sparbo

Øvre Ljanskoll vei 10, 1169 OSLO
m +47 455 07 580
mail   www

Njål Sparbo har etter debuten i 1991 markert seg som en av Norges mest aktive og allsidige sangere, med et repertoar som spenner over romanser, opera, kirkemusikk, tidlig musikk og samtidsmusikk. Han har hatt solistengasjementer med alle større kor og orkestre i Norge og har hatt konserter over hele Europa, i Russland, Japan og USA. Han opptrer jevnlig på festivaler, operascener, i radio og fjernsyn og har 30 plateinnspillinger bak seg.

Sparbo er blitt tildelt en rekke priser og stipendier, bl.a. Ingrid Bjoners stipend og Kirsten Flagstads pris. Han hadde Statens arbeidsstipend (1997-99 og 2005-08) for å fordype seg i norsk sangrepertoar, og han har påbegynt en CD-antologi med norske sanger gjennom de siste 150 årene. Hans interesse for samtidsmusikk har ført til mange bestillingsverk og tallrike urfremføringer. I 2007 fremførte han samtlige av Griegs sanger under en konsertserie på syv konserter, og fikk i 2009 Griegprisen for sitt bidrag til å fornye den musikalske tolkningstradisjonen i Griegs sanger, særlig ved å få frem den dramatiske spennvidden.

Sparbo holder foredrag, mesterklasser og seminarer over hele landet, og er en ettertraktet sangpedagog, også for kor og ensembler.

Sparbo har holdt flere mesterklasser på Norges Musikkhøgskole, Barratt-Dues Musikkinstitutt, Griegakademiet i Bergen, Universitetet i Tromsø. Han underviser i sangteknikk og interpretasjon både for privatelever og kor.